Αρχείο Ετικετών | Λάδι

Παροιμίες για την ελιά και το λάδι

Για τον πίνακα του Θεόφιλου η συνεργατική δράση είναι η ζωγραφική  παροιμιών σχετικά με την ελιά και το λάδι.

Το νηπιαγωγείο μας πρότεινε την παροιμία «Λάδι βρέχει, κάστανα χιονίζει».

και τα νηπιαγωγεία που συνεργαζόμαστε τις παρακάτω:

1η παροιμία: το 6ο Νηπιαγωγείο Ζακύνθου προτείνει την παροιμία:

«Ξεφόρτωσέ την την ελιά να σε φορτώσει λάδι»

2η παροιμία: Το 6ο νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς προτείνει την παροιμία:

«βάλε ελιά για τα παιδιά σου και μηλιά για την κοιλιά σου»

3η παροιμία: το 3ο Νηπιαγωγείο Ιτέας προτείνει την παροιμία:

«Λάδι βρέχει, κάστανα χιονίζει»

4η παροιμία: το 6ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης προτείνει την παροιμία: 

«Αυτός πάει όπως το καράβι στο λάδι»

5η παροιμία: το 1ο Νηπιαγωγείο Δροσιάς προτείνει την παροιμία:

«Ρίχνω λάδι στη φωτιά».

 

Τα έργα των Νηπιαγωγείων για την παροιμία

«Ξεφόρτωσέ την την ελιά να σε φορτώσει λάδι»

6ο Νηπιαγωγείο Ζακύνθου 

 

6o Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς

 

3ο Νηπιαγωγείο Ιτέας

 

6ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης

 

1ο Νηπιαγωγείο Δροσιάς

 

Τα έργα των Νηπιαγωγείων για την παροιμία:

«Βάλε ελιά για τα παιδιά σου και μηλιά για την κοιλιά σου».

 

6ο Νηπιαγωγείο Ζακύνθου 

 

6o Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς

 

3ο Νηπιαγωγείο Ιτέας

 

6ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης

 

1ο Νηπιαγωγείο Δροσιάς

 

Τα έργα των Νηπιαγωγείων για την παροιμία:

«Λάδι βρέχει, κάστανα χιονίζει».

 

6ο Νηπιαγωγείο Ζακύνθου 

 

6o Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς

 

3ο Νηπιαγωγείο Ιτέας

 

6ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης

 

1ο Νηπιαγωγείο Δροσιάς

 

Τα έργα των Νηπιαγωγείων για την παροιμία:

«Αυτός πάει όπως το καράβι στο λάδι».

 

6ο Νηπιαγωγείο Ζακύνθου

 

6o Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς

 

3ο Νηπιαγωγείο Ιτέας

 

6ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης

 

1ο Νηπιαγωγείο Δροσιάς

 

Τα έργα των Νηπιαγωγείων για την παροιμία:

«ρίχνω λάδι στη φωτιά».

 

6ο Νηπιαγωγείο Ζακύνθου

 

3ο Νηπιαγωγείο Ιτέας

 

6ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης

 

1ο Νηπιαγωγείο Δροσιάς