Ηλεκτρονικά εργαλεία για την καλλιέργεια της Κριτικής και Δημιουργικής σκέψης

Μεταγνωστικές Δεξιότητες

1.Σύνθεση

2.Δημιουργία Συνδέσεων με προγενέστερη γνώση

3.Διατύπωση Υποθέσεων

4.Οπτικοποίηση

5.Διατύπωση ερωτήσεων

6.Κριτική / Αξιολόγηση

7.Σύνοψη

Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και στη μάθηση