Πολωνία

Εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, του 1ου Γυμνασίου Ζεφυρίου και του 3ου Γυμνασίου Μεγάρων πραγματοποίησαν παρακολούθηση εργασίας στο σχολείο Ζespol  Szkol Nr 1 w Rzeszowie της πόλης Ζέσουφ της Πολωνίας από τις 16/4 έως τις 19/4/2018. Αυτή η παρακολούθηση εργασίας κρίνεται χρήσιμη και απόλυτα επιτυχής. Επιτεύχθηκε η ουσιαστική συνεργασία σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών κυρίως σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού,  συμβουλευτικής και πολιτισμού. Οι εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής παρακολούθησαν μαθήματα και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο πολωνικό σχολείο και συζήτησαν για θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής με τον Υπεύθυνο Παιδείας της Περιφέρειας Ζέσουφ. Η φιλοξενία των Πολωνών κρίνεται άριστη.

 

polonia