ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Florence Seminar presentation

Στο πλαίσιο του έργου Erasmus+: «O ρόλος του επαγγελματικού προσανατολισμού, της συμβουλευτικής και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος του σχολείου» οι Εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και του 3ου ΓΕΛ Άνω Λιοσίων συμμετείχαν σε επιμόρφωση, που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία από 07/05/2018 έως 11/5/2018. Προσέγγισαν θεματικές σχετικές με τις αιτίες της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, της σχολικής απάθειας και τις συνέπειές της, της σημασίας της συνεργασίας σχολείου-μαθητή/τριας-οικογένειας και του σχολικού περιβάλλοντος που προάγει την αυτοεκτίμηση για όλους/ες. Μελέτησαν τρόπους καλλιέργειας υψηλών μαθησιακών κινήτρων, επικοινωνίας, ενεργητικής ακρόασης και συνοχής της ομάδας, δημιουργικής και δυναμικής μάθησης – καλλιέργειας «σκέψης έξω από το κουτί» – της ενίσχυσης ακαδημαϊκών κινήτρων, της αυτοπεποίθησης και των στόχων. Διαπραγματεύτηκαν ζητήματα συμβουλευτικής, σχολικών δικτύων ασφάλειας- τρόπων δημιουργίας θετικού σχολικού περιβάλλοντος. Αντίστοιχα μελέτησαν συγκεκριμένες περιπτώσεις και υιοθέτησαν τον καταιγισμό ιδεών για την αντιμετώπισή τους. Αποτελέσματα της επιμόρφωσης είναι η ευεξία, η καλλιέργεια ενθουσιασμού για το σχολείο, η προσέγγιση αποτελεσματικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων για τη βελτίωση των σχολικών σχέσεων, με τους/τις μαθητές/τριες, τους/τις συναδέλφους, τις οικογένειες. Τέλος σημαντική είναι η καταγραφή των κινήτρων μάθησης, της πρόληψη της «εξάντλησης» του εκπαιδευτικού (teacher burn-out)και ανάπτυξης της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης και της συνεργασίας