ΚΥΠΡΟΣ – Διδακτικό σενάριο επίλυσης προβλημάτων με τη μέθοδο των Έξι Καπέλων Σκέψης

Το διδακτικό αυτό σενάριο αξιοποιεί την τεχνική των Έξι Καπέλων Σκέψης του Edward de Bono, η οποία με τη χρήση εικαστικών κατασκευών, ζωγραφικής, θεάτρου, ποίησης και τραγουδιού, δηλαδή με ανακαλυπτικό, πρωτότυπο, βιωματικό και διαθεματικό τρόπο εκμάθησης προσανατολίζει τους/τις μαθητές/τριες στην επίλυση προβλημάτων. Η διδακτική ενότητα έχει υλοποιηθεί στη διαθεματική ερευνητική εργασία (project) της Α΄ Γενικού Λυκείου, όπως και στο ΣΕΠ της Α΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου. Αντίστοιχη εφαρμογή υλοποιείται και στις τάξεις του Γυμνασίου, σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές δράσεις στα πολιτιστικά θέματα. Επιγραμματικά, οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε έξι ομάδες, στις οποίες τίθεται ένα πρόβλημα και ακολουθεί δρώμενο σχετικό με την επίλυσή του. Σε επόμενη φάση, οι ομάδες κατασκευάζουν ταμπλό με ζωγραφιές-σχήματα-λέξεις-ποιήματα σχετικό με το χρώμα του καπέλου τους, που το παρουσιάζουν στην ολομέλεια. Στο τέλος οι ομάδες καλούνται να προβληματιστούν σχετικά με την εφαρμογή της μεθόδου και σε άλλα προβλήματα που τις απασχολούν.

Υλοποίηση δράσεων διδακτικού σεναρίου, στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+ : «Επίλυση προβλημάτων με τη μέθοδο των έξι καπέλων σκέψης», πραγματοποιήθηκαν:

  • στο 1ο Γενικό Λύκειο Ελευσίνας στις 05/12/2017.
  • στο Γενικό Λύκειο Ερυθρών στις 11/01/2018.
  • στο 3ο Γενικό Λύκειο Άνω Λιοσίων στις 12/01/201