Όταν η προπαίδεια γίνεται παιχνίδι, αρχίζει να μας φαίνεται πιο συμπαθητική(!!!) …ή τουλάχιστον διασκεδαστική!!!

Ο μαθητής που παίζει πρέπει να πατήσει στα σωστά γινόμενα!

Το «χαλί» της προπαίδειας