Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Εργαλεία Τόξων και Τομέων

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Εργαλεία κατασκευής
    Επιλογή Αντικειμένων
    Γρήγορη μετονομασία των αντικειμένων
    Γενικά Εργαλεία
    Εργαλεία Σημείου
    Εργαλεία Διανύσματος
    Εργαλεία Τμήματος
    Εργαλεία Ημιευθείας
    Εργαλεία Πολυγώνου
    Εργαλεία Ευθείας
    Εργαλεία Κωνικών τομών
    Εργαλεία Τόξων και Τομέων
       Κυκλικό τόξο με κέντρο που διέρχεται από δύο σημεία
       Κυκλικός τομέας  με κέντρο που διέρχεται από δύο σημεία
       Περίμετρος κυκλικού τόξου που διέρχεται από τρία σημεία
       Περίμετρος κυκλικού τομέα που διέρχεται από τρία σημεία
       Ημικύκλιο που περνά από δύο σημεία
    Εργαλεία Αριθμών και Γωνιών
    Εργαλεία Μεταβλητών Boolean
    Εργαλεία Γεωμετρικού τόπου
    Εργαλεία Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εργαλεία Κειμένου
    Εργαλεία Εικόνας
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Εργαλεία Τόξων και Τομέων

Σημείωση: Στο πρόγραμμα  GeoGebra, η αλγεβρική τιμή ενός τόξου είναι το μήκος του τόξου. Η τιμή ενός τομέα είναι το εμβαδόν του τομέα.

 

Σχετικές συνδέσεις

Εργαλεία κατασκευής
 Κυκλικό τόξο με κέντρο που διέρχεται από δύο σημεία
 Κυκλικός τομέας  με κέντρο που διέρχεται από δύο σημεία  
 Περίμετρος κυκλικού τόξου που διέρχεται από τρία σημεία
 Περίμετρος κυκλικού τομέα που διέρχεται από τρία σημεία  
 Ημικύκλιο που περνά από δύο σημεία