Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Γρήγορη μετονομασία των αντικειμένων

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Εργαλεία κατασκευής
    Επιλογή Αντικειμένων
    Γρήγορη μετονομασία των αντικειμένων
    Γενικά Εργαλεία
    Εργαλεία Σημείου
    Εργαλεία Διανύσματος
    Εργαλεία Τμήματος
    Εργαλεία Ημιευθείας
    Εργαλεία Πολυγώνου
    Εργαλεία Ευθείας
    Εργαλεία Κωνικών τομών
    Εργαλεία Τόξων και Τομέων
    Εργαλεία Αριθμών και Γωνιών
    Εργαλεία Μεταβλητών Boolean
    Εργαλεία Γεωμετρικού τόπου
    Εργαλεία Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εργαλεία Κειμένου
    Εργαλεία Εικόνας
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Γρήγορη μετονομασία των αντικειμένων

Κάντε κλικ στο αντικείμενο , κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε από το εμφανιζόμενο παράθυρο το στοιχείο Μετονομασία.  Γράψτε την νέα ονομασία του αντικειμένου στο κειμενογράφο που εμφανίζεται και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί  OK .

 

Σχετικές συνδέσεις

Εργαλεία κατασκευής