Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Γενικά Εργαλεία

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Εργαλεία κατασκευής
    Επιλογή Αντικειμένων
    Γρήγορη μετονομασία των αντικειμένων
    Γενικά Εργαλεία
       Αντιγραφή(ιδιότητες, χρώμα, στυλ)
       Διαγραφή
       Μετακίνηση
       Μετακίνηση της προβολής των Γραφικών
       Εγγραφή στο Λογιστικό Φύλλο
       Σχέση μεταξύ δύο αντικειμένων
       Στροφή αντικειμένου ως προς σημείο
       Εμφάνιση/ απόκρυψη ετικέτας
       Εμφάνιση /απόκρυψη αντικειμένου
       Μεγέθυνση
       Σμίκρυνση
    Εργαλεία Σημείου
    Εργαλεία Διανύσματος
    Εργαλεία Τμήματος
    Εργαλεία Ημιευθείας
    Εργαλεία Πολυγώνου
    Εργαλεία Ευθείας
    Εργαλεία Κωνικών τομών
    Εργαλεία Τόξων και Τομέων
    Εργαλεία Αριθμών και Γωνιών
    Εργαλεία Μεταβλητών Boolean
    Εργαλεία Γεωμετρικού τόπου
    Εργαλεία Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εργαλεία Κειμένου
    Εργαλεία Εικόνας
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

     Γενικά Εργαλεία

Σχετικές συνδέσεις

Εργαλεία κατασκευής
 Αντιγραφή(ιδιότητες, χρώμα, στυλ)
 Διαγραφή
 Μετακίνηση  
 Μετακίνηση της προβολής των Γραφικών
 Εγγραφή στο Λογιστικό Φύλλο 
 Σχέση μεταξύ δύο αντικειμένων
 Στροφή αντικειμένου ως προς σημείο  
 Εμφάνιση/ απόκρυψη ετικέτας
 Εμφάνιση /απόκρυψη αντικειμένου  
 Μεγέθυνση
 Σμίκρυνση