Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Εργαλεία Ευθείας

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Εργαλεία κατασκευής
    Επιλογή Αντικειμένων
    Γρήγορη μετονομασία των αντικειμένων
    Γενικά Εργαλεία
    Εργαλεία Σημείου
    Εργαλεία Διανύσματος
    Εργαλεία Τμήματος
    Εργαλεία Ημιευθείας
    Εργαλεία Πολυγώνου
    Εργαλεία Ευθείας
       Διχοτόμος γωνίας
       Καλύτερη κατάλληλη γραμμή
       Ευθεία που περνά από δύο σημεία
       Παράλληλη γραμμή
       Μεσοκάθετη τμήματος
       Κάθετη  γραμμή
       Πολική ή διαμετρική ευθεία
       Εφαπτόμενες 
    Εργαλεία Κωνικών τομών
    Εργαλεία Τόξων και Τομέων
    Εργαλεία Αριθμών και Γωνιών
    Εργαλεία Μεταβλητών Boolean
    Εργαλεία Γεωμετρικού τόπου
    Εργαλεία Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εργαλεία Κειμένου
    Εργαλεία Εικόνας
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

     Εργαλεία Ευθείας

      

Σχετικές συνδέσεις

Εργαλεία κατασκευής
 Διχοτόμος γωνίας
 Καλύτερη κατάλληλη γραμμή
 Ευθεία που περνά από δύο σημεία
 Παράλληλη γραμμή
 Μεσοκάθετη τμήματος
 Κάθετη  γραμμή
 Πολική ή διαμετρική ευθεία
 Εφαπτόμενες