Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Εργαλεία Κωνικών τομών

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Εργαλεία κατασκευής
    Επιλογή Αντικειμένων
    Γρήγορη μετονομασία των αντικειμένων
    Γενικά Εργαλεία
    Εργαλεία Σημείου
    Εργαλεία Διανύσματος
    Εργαλεία Τμήματος
    Εργαλεία Ημιευθείας
    Εργαλεία Πολυγώνου
    Εργαλεία Ευθείας
    Εργαλεία Κωνικών τομών
       Κύκλος με κέντρο και ακτίνα
       Κύκλος με κέντρο που διέρχεται από ένα σημείο
       Κύκλος που διέρχεται από τρία σημεία
       Διαβήτης
       Κωνική τομή που διέρχεται από πέντε σημεία
       Έλλειψη
       Υπερβολή
       Παραβολή
    Εργαλεία Τόξων και Τομέων
    Εργαλεία Αριθμών και Γωνιών
    Εργαλεία Μεταβλητών Boolean
    Εργαλεία Γεωμετρικού τόπου
    Εργαλεία Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εργαλεία Κειμένου
    Εργαλεία Εικόνας
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

     Εργαλεία Κωνικών τομών

Σχετικές συνδέσεις

Εργαλεία κατασκευής
 Κύκλος με κέντρο και ακτίνα
 Κύκλος με κέντρο που διέρχεται από ένα σημείο
 Κύκλος που διέρχεται από τρία σημεία 
 Διαβήτης
 Κωνική τομή που διέρχεται από πέντε σημεία  
 Έλλειψη
 Υπερβολή  
 Παραβολή