Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Εργαλεία Αριθμών και Γωνιών

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Εργαλεία κατασκευής
    Επιλογή Αντικειμένων
    Γρήγορη μετονομασία των αντικειμένων
    Γενικά Εργαλεία
    Εργαλεία Σημείου
    Εργαλεία Διανύσματος
    Εργαλεία Τμήματος
    Εργαλεία Ημιευθείας
    Εργαλεία Πολυγώνου
    Εργαλεία Ευθείας
    Εργαλεία Κωνικών τομών
    Εργαλεία Τόξων και Τομέων
    Εργαλεία Αριθμών και Γωνιών
       Γωνία
       Γωνία με δοσμένο μέγεθος
       Εμβαδόν
       Απόσταση ή μήκος
       Δρομέας
       Κλίση
    Εργαλεία Μεταβλητών Boolean
    Εργαλεία Γεωμετρικού τόπου
    Εργαλεία Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εργαλεία Κειμένου
    Εργαλεία Εικόνας
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

     Εργαλεία Αριθμών και Γωνιών

      

Σχετικές συνδέσεις

Εργαλεία κατασκευής
 Γωνία
 Γωνία με δοσμένο μέγεθος  
 Εμβαδόν
 Απόσταση ή μήκος  
 Δρομέας
 Κλίση