Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Επιλογή Αντικειμένων

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Εργαλεία κατασκευής
    Επιλογή Αντικειμένων
    Γρήγορη μετονομασία των αντικειμένων
    Γενικά Εργαλεία
    Εργαλεία Σημείου
    Εργαλεία Διανύσματος
    Εργαλεία Τμήματος
    Εργαλεία Ημιευθείας
    Εργαλεία Πολυγώνου
    Εργαλεία Ευθείας
    Εργαλεία Κωνικών τομών
    Εργαλεία Τόξων και Τομέων
    Εργαλεία Αριθμών και Γωνιών
    Εργαλεία Μεταβλητών Boolean
    Εργαλεία Γεωμετρικού τόπου
    Εργαλεία Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εργαλεία Κειμένου
    Εργαλεία Εικόνας
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

     Επιλογή Αντικειμένων

Για την  επιλογή αντικειμένου  κάντε κλικ στο αντικείμενο με το ποντίκι και στη συνέχεια επιλέξτε το εργαλείο   Μετακίνηση.

 

Αν θέλετε να επιλέξετε αρκετά αντικείμενα συγχρόνως, χρησιμοποιείστε το  ορθογώνιο επιλογής: Επιλέξτε το εργαλείο  Μετακίνηση και στη συνέχεια κάντε κλικ σε ένα σημείο του χώρου σχεδίασης και πατώντας συνεχώς το κουμπί του ποντικιού σύρατε το ποντίκι στο χώρο σχεδίασης για να δημιουργήσετε ένα ορθογώνιο που θα περιλαμβάνει τα αντικείμενα  που θέλετε.

 

Σημείωση: Κρατώντας πατημένο το κλειδί Ctrl (Mac OS: Cmd-key) και κάνοντας κλικ στα αντικείμενα που εσείς θέλετε μπορείτε να επιλέξετε αρκετά αντικείμενα συγχρόνως.

 

Σχετικές συνδέσεις

Εργαλεία κατασκευής