Ποιοί και πού είμαστε

Προκειμένου να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία σε ατομικό επίπεδο, που είναι αμεσότερη και ταχύτερη της υπηρεσιακής πχ σεμινάρια, ανακοινώσεις ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για τους ΠΕ19-20, παρακαλούμε να συμπληρώσετε (οι συνάδελφοι που υπηρετούν στη Βοιωτία, Εύβοια, Ευρυτανία, Φθιώτιδα, Φωκίδα) τη φόρμα.