Μαθήματα Βιβλία Ειδικοτήτων

Εξεταστέα ύλη πανελληνίων εδώ

 

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ      
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ      
         
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ      
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ
1 ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών   Α.ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ κ.ά.
2 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών   Β. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ κ.ά.
3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών   Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ κ.ά.
4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς   Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ κ.ά.
         
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ Δ ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ      
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ
1 ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών   Α.ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ κ.ά.
2 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών   Β. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ κ.ά.
3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών   Τ. ΘΕΟΦΑΝΕΛΛΗΣ κ.ά.
4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς   Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ κ.ά.
         
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ      
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ
1 ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών   Α.ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ κ.ά.
2 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών   Β. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ κ.ά.
3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών   Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ κ.ά.
4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς   Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ κ.ά.