Οδηγίες Γ' Γυμν 2016-17

1

Διερευνώ, σχεδιάζω και λύνω προβλήματα

Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα

14

ώρες

2

Δημιουργώ, παρουσιάζω, επικοινωνώ και συνεργάζομαι

Δημιουργώ έγγραφα και συνεργάζομαι σε διαδικτυακά περιβάλλοντα

Δημιουργώ Παρουσιάσεις

11

ώρες

 

 • Κατανόηση και ανάλυση προβλήματος
 • Η έννοια του αλγορίθμου, Η έννοια του προγράμματος
 • Η δομή επανάληψης
 • Η δομή επιλογής
 • Μεταβλητές
 • Τύποι δεδομένων
 • Εντολές εισόδου και εξόδου
 • Η έννοια της διαδικασίας (υποπρόγραμμα)
 • Η έννοια της μεταβλητής ως παραμέτρου σε διαδικασία
 • Κλήση διαδικασιών από διαδικασίες
 • Στρατηγικές ανάπτυξης και διόρθωσης προγραμμάτων
 • Μεγάλο project συνδυασμού όλων των γνώσεων συνεργατικού κειμενογράφου, λογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων και τελικά ιστολόγιο τάξης.

 

Ενδεικτικό προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό

Το μονοπάτι

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3717

Οπτικός Προγραμματισμός

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6211

Προγραμματίζω με τις εντολές ΧΡΩΜΑ και ΕΛΛΕΙΨΗ

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2454

Σχεδίαση με απλές εντολές Logo

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/615

Μαθαίνοντας για τις λογικές συνθήκες

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2415

Δημιουργία παιχνιδιού σε Scratch

http://aesop.iep.edu.gr/node/22206

Ανασκόπηση κυριότερων προγραμματιστικών δομών μέσα από την δημιουργία

παιχνιδιού προβλέψεων με χρήση Scratch στο Γυμνάσιο

http://aesop.iep.edu.gr/node/11355

Arduino : Μάθηση στη πράξη-Δομή Επιλογής

http://aesop.iep.edu.gr/node/8374