Σεμινάριο Moodle

Σεμινάριο για την αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle.

 O Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19 Πληροφορικής Κοσμάς Ηλιάδης και ο Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Κων/νος Δημητρακάκης διοργανώνουν στο Γυμνάσιο Λιβανατών και σε συνεργασία με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας, σεμινάριο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Moodle) με θέμα «Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle»..

Αντικείμενο και στόχοι του σεμιναρίου είναι:

 • η εξοικείωση και η εξάσκηση των εκπαιδευτικών με μεθόδους και τεχνικές ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας, όπως είναι η κατασκευή ηλεκτρονικών μαθημάτων με το δημοφιλές περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης/διδασκαλίας Moodle

 • η δημιουργία και χρήση απλών εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη διδασκαλία

 • η εκμάθηση και χρήση Ελεύθερου και Ανοιχτού Λογισμικού γενικής χρήσης για εφαρμογές που είναι χρήσιμες για όλους τους εκπαιδευτικούς, όπως είναι οι παρουσιάσεις, η επεξεργασία ήχου και εικόνας κ.ά.

 • η γνωριμία και χρήση ποικίλων διαδικτυακών εφαρμογών/εργαλείων που υποστηρίζονται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) και είναι διαθέσιμα στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, όπως είναι η δημιουργία ιστολογίου (blog), wiki, η κατασκευή ιστοσελίδων, γκαλερί φωτογραφιών κ.ά.

 • Η χρήση συνεργατικών εργαλείων.

 

Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι από 13/11/2017 έως 10/06/2018. Θα υλοποιηθεί με τη «μεικτή» μέθοδο διδασκαλίας, ήτοι 5 εκπαιδευτικές συναντήσεις και 26 εβδομάδες εκπαίδευσης από απόσταση με χρήση υπολογιστή.

 

Οι 5 δια ζώσης συναντήσεις θα γίνουν στο Γυμνάσιο Λιβανατών ως ακολούθως.

 

Συνάντηση

Ώρες

Γυμνάσιο Λιβανατών

1

15:30– 20:00

Παρασκευή 24/11/2017

2

15:30– 20:00

Παρασκευή 26/01/2018

3

15:30– 20:00

Παρασκευή 02/03/2018

4

15:30– 20:00

Παρασκευή 27/04/2018

5

15:30– 20:00

Παρασκευή 25/05/2018

 

Συντονιστής των τμημάτων σε πανελλαδικό επίπεδο είναι ο κ. Νταλούκας Βασίλειος (Τεχνικός Υπεύθυνος του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας).

Συντονιστές για το τμήμα είναι:

 • Ηλιάδης Κοσμάς, ΣΣ ΠΕ19.

 • Δημητρακάκης Κων/νος ΣΣ ΠΕ70.

 • Σοφία Σκρέκα, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, ως Υπεύθυνος τμήματος.

 

Επιμορφωτές για τις δια ζώσης συναντήσεις είναι:

 • Σοφία Σκρέκα, εκπαιδευτικός ΠΕ19 Πληροφορικής.

 • Γρηγορίου Κυριακή ΠΕ06 Αγγλικής.

 

Για κάθε μία από τις 26 εβδομάδες εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Μoodle για την πρόσβαση στο εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό τους υλικό και την υλοποίηση ορισμένων ασκήσεων εμπέδωσης. Τις ασκήσεις αυτές θα στέλνουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) για βαθμολόγηση. Ο χρόνος που απαιτείται για μελέτη και εμπέδωση από το σπίτι για το σεμινάριο εκτιμάται σε 120 ώρες. Κατά συνέπεια, κρίνονται απαραίτητα για τη συμμετοχή στο σεμινάριο:

 • η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, από το σπίτι.

 • η προϋπάρχουσα εξοικείωση με τη χρήση υπολογιστή και την πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα δημιουργηθεί τμήμα 20 επιμορφούμενων. Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα επιλεγούν με κλήρωση. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών για κάθε τμήμα είναι 15. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2017 έως και 31/10/2017. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης απαιτείται:

 1. επιτυχής ολοκλήρωση 10 εργασιών μέχρι 31/12/2017 και

 2. επιτυχής ολοκλήρωση 30 εργασιών μέχρι 11/2/2018 καθώς και εκπλήρωση μίας από τις δύο επόμενες προϋποθέσεις

3α. επιτυχής ολοκλήρωση του 70% των ασκήσεων εμπέδωσης και συμμετοχή σε 4 από τις 5 δια ζώσης συναντήσεις

3β. επιτυχής ολοκλήρωση του 85% των ασκήσεων εμπέδωσης και συμμετοχή σε 3 από τις 5 δια ζώσης συναντήσεις.

 

Από τις παραπάνω θέσεις:

 1. 10% θα δοθεί σε άτομα που ξεκίνησαν το περσινό σεμινάριο «Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle», υπέβαλαν τουλάχιστον 65 εργασίες, συμμετείχαν σε τουλάχιστον 2 συναντήσεις αλλά δεν το ολοκλήρωσαν (δίνοντας προτεραιότητα σε αυτούς που έκαναν τις περισσότερες εργασίες)

 2. το 20% σε όσους έκαναν τουλάχιστον μία φορά αίτηση σε δια ζώσης τμήματα την τελευταία επταετία και δεν έγιναν δεκτοί

 3. το 10% σε όσους έκαναν τουλάχιστον δύο φορές αίτηση σε δια ζώσης τμήματα την τελευταία επταετία και δεν έγιναν δεκτοί

 4. το 10% σε όσους έκαναν τουλάχιστον τρεις φορές αίτηση σε δια ζώσης τμήματα την τελευταία επταετία και δεν έγιναν δεκτοί

 5. το 10% σε όσους έκαναν τουλάχιστον τέσσερις φορές αίτηση σε δια ζώσης τμήματα την τελευταία επταετία και δεν έγιναν δεκτοί

 6. το 10% σε όσους έκαναν τουλάχιστον πέντε φορές αίτηση σε δια ζώσης τμήματα την τελευταία επταετία και δεν έγιναν δεκτοί

 7. το 10% σε όσους ολοκλήρωσαν το σεμινάριο πριν 10 έτη δηλαδή το σχολικό έτος 2007-2008

 8. 10% σε Σχολικούς Συμβούλους, Υπευθύνους Αγ.Υγείας, Πολιτιστικών, Περιβαλλοντικών, ΕΚΦΕ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΚΠΕ, ΚΕΔΔΥ κ.α. Δομών με θητεία που θα κάνουν αίτηση.

Μετά την πάροδο ενός μηνός από τη λήξη των αιτήσεων θα καλούνται ως επιλαχόντες όσοι στην τελευταία επταετία έκαναν περισσότερα χρόνια αιτήσεις.

 

Δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης με απονομή αντίστοιχης βεβαίωσης και σε όσους ολοκλήρωσαν με επιτυχία το σεμινάριο πριν από μία δεκαετία δηλαδή το σχολικό έτος 2007-2008.

 

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19

Ηλιάδης Κοσμάς