Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (Β ́ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ για το 2016–17)

Οδηγίες ΥΠΠΕΘ για τη διδακτική του μαθήματος εδώ

Βιβλίο εδώ