Εφαρμογές Πληροφορικής (Α ́ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ για το 2016–17)

Οδηγίες ΥΠΠΕΘ για τη διδακτική του μαθήματος εδώ

Βιβλίο εδώ

___________________________________________________________________________

Οδηγίες διδασκαλίας Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α' Μουσικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2016-2017

___________________________________________________________________________