ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Βερολίνου 1686, Εραστές


 

Αμφορέας τύπου Β ύψος 34,5 εκ., διάμετρος 25 εκ., περίπου 550-530 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1865,1118.39

 

Και στις δύο όψεις του αγγείου εικονίζονται άνδρες και νέοι εραστές. Συνολικά εικονίζονται 14 μορφές, από τις οποίες μόνο μία δεν είναι γυμνή. Κάποιοι κρατούν διάφορα πτηνά ή ζώα ως ερωτικά δώρα. Ένα απροσδόκητο ερωτικό δώρο είναι το ελάφι.

 

Ζωγράφος του Βερολίνου 1686

 

Ζωγράφος του Βερολίνου 1686

 

 

Πηγή: Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο