ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Κιούζι, Ο Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας


 

Αμφορέας τύπου Β ύψος 60,5 εκ., διάμετρος 41,2 εκ., περ. 525-475 π.Χ., Museo "Claudio Faina" e Museo civico, 2681

 

Στη μέση της σύνθεσης εικονίζεται η Αθηνά. Πίσω της ο Ηρακλής σφίγγει το λαιμό του λιονταριού της Νεμέας. Αριστερά στέκεται ο Ιόλαος.

Αγγεία με παρόμοια παράσταση μπορείς να βρεις εδώ.

 

Ζωγράφος του Κιούζι

 

Πηγές: Cultura Italia, Regione Umbria