ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Κιούζι, Διόνυσος - Ερμής


 

Αμφορέας τύπου Α περ. 525-475 π.Χ., Museo "Claudio Faina" e Museo civico, 2679

 

Στη μέση της σύνθεσης εικονίζεται ο Διόνυσος κρατώντας κάνθαρο στο ένα χέρι και κλαδί αμπέλου στο άλλο. Έχει στρέψει το βλέμμα του προς τα πίσω, προς τον Ερμή, ο οποίος με το ένα χέρι κρατά το κηρύκειο, ενώ έχει ανυψωμένο το άλλο προς τον Διόνυσο. Δεξιά και αριστερά του Διόνυσου εικονίζονται δύο γυναικείες μορφές να κάθονται σε δίφρο οκλαδίας. Δεξιά, τέλος, ένας Σάτυρος συμπληρώνει τη σύνθεση.

 

Ζωγράφος του Κιούζι

 

Πηγές: Cultura Italia, Regione Umbria