ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Κιούζι, Διόνυσος, Σκηνή τρύγου και ληνός


 

Κύλικα τύπου Α ύψος 14,7 εκ., διάμετρος 34,6 εκ., περ. 510 π.Χ., Médailles et Antiques, Bibliothèque Nationale de France, 320

 

Στο εσωτερικό της κύλικας εικονίζεται ο Διόνυσος σε μουλάρι και ιθυφαλλικοί Σάτυροι μαζί με Μαινάδες να μαζεύουν σταφύλια και να τα μεταφέρουν στον ληνό, όπου ένας άλλος Σάτυρος τα πατάει. Κάποιοι Σάτυροι, βέβαια, προτιμούν να τρώνε τα σταφύλια.

Στο μετάλλιο της κύλικας εικονίζεται γοργόνειο.

 

Ζωγράφος του Κιούζι

 

Ζωγράφος του Κιούζι

 

Πηγές: Médailles et Antiques, Bibliothèque nationale de France, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive