ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Κιούζι, Διόνυσος, Ερμής, Σάτυροι, Μαινάδες


 

Αμφορέας τύπου Β ύψος 58 εκ., διάμετρος 37 εκ., περ. 520-510 π.Χ., Museo Archeologico Nazionale di Paestum, 133153

 

Στο κέντρο της σύνθεσης εικονίζεται ο Διόνυσος κρατώντας κέρας. Δίπλα του ο Ερμής και ανάμεσά τους μία κατσίκα. Η σύνθεση ολοκληρώνεται με δύο Μαινάδες και δύο Σάτυρους σε σχεδόν αντικριστές απεικονίσεις.

 

Ζωγράφος του Κιούζι

 

Πηγές: Cultura Italia, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive