ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Κιούζι, Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς, Ερμής


 

Αμφορέας τύπου Α περ. 520-510 π.Χ., Museo "Claudio Faina" e Museo civico, 2678

 

Στο αγγείο εικονίζεται η προσφιλής παράσταση του Αχιλλέα με τον Αίαντα να παίζουν πεσσούς. Η ιδιαιτερότητα της σύνθεσης έγκειται στην παρουσία του Ερμή.

Περισσότερες παραστάσεις μπορείς να βρεις εδώ.

 

Ζωγράφος του Κιούζι

 

Πηγές: Cultura Italia, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive