ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Επιτηδευμένος, Δίας, Ερμής


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 46,8 εκ., περίπου 550-540 π.Χ., Βοστόνη, mfa, 99.517

 

Και οι δύο όψεις του αγγείου είναι διακοσμημένες με τον ίδιο τρόπο, εκτός από μερικές αλλαγές. Στο κέντρο εικονίζεται ένθρονος ο Δίας, μπροστά του ο Ερμής και γύρω τους άλλες μορφές.

 

Επιτηδευμένος

 

Επιτηδευμένος

 

 

Πηγή: Βοστόνη, mfa, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive εικ.