ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Επιτηδευμένος, Άνδρες


 

Αμφορέας τύπου Γ ύψος 36,2 εκ., διάμετρος 25,5 εκ., περίπου 540-530 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1867,0508.950 / B150

 

Και οι δύο όψεις του αγγείου είναι διακοσμημένες με τον ίδιο τρόπο, εκτός από μερικές αλλαγές. Στη μια όψη διακρίνουμε από αριστερά άντρα με χλαμύδα και δόρυ, άντρα με χιτώνα, ιμάτιο και δόρυ, άντρα με χλαμύδα, στεφάνι και δόρυ που κατευθύνεται προς τα δεξιά και άντρα με χιτώνα, ιμάτιο, δόρυ και στεφάνι.

Στη β' πλευρά τρεις άντρες με χιτώνα, ιμάτιο και δόρυ και έναν άντρα με χλαμύδα να κατευθύνεται προς τα δεξιά.

 

Επιτηδευμένος

 

Επιτηδευμένος

 

 

Πηγή: Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive εικ.