ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ομάδα του Λέαγρου, Σκηνές μάχης


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 41,5 εκ., διάμετρος 27,5 εκ., περίπου 520-510 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, F 262

 

Και οι δύο όψεις του αγγείου είναι διακοσμημένες με σκηνές μάχης.

 

Ομάδα του Λέαγρου

 

Πηγές: Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive