ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ομάδα του Λέαγρου, Ο Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας, Διόνυσος


 

Κιονωτός κρατήρας ύψος 29,5 εκ., διάμετρος 32,5 εκ., περίπου 510 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, F 308

 

Στην α' του αγγείου εικονίζεται η πάλη του Ηρακλή με το λιοντάρι της Νεμέας. Ο Ηρακλής παλεύει γυμνός, ενώ τα όπλα του είναι κρεμασμένα. Αριστερά στέκεται η Αθηνά.

Στην άλλη όψη του αγγείου παριστάνεται ο Διόνυσος κρατώντας κλαδί κισσού και κάνθαρο να κάθεται σε δίφρο οκλαδία. Γύρω του Μαινάδα και Σάτυροι.

 

Ομάδα του Λέαγρου

 

Ομάδα του Λέαγρου

 

Πηγές: Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive