ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ομάδα του Λέαγρου, Θησέας - Ελένης αρπαγή, Σκηνή μάχης


 

Υδρία ύψος 53 εκ., διάμετρος 30,2 εκ., περ. 520-510 π.Χ., Παρίσι, Cabinet des Medailles, 256

 

Στη μία όψη του αγγείου εικονίζεται ο Θησέας να κρατά στην αγκαλιά του την Ελένη και να κατευθύνεται υποχωρώντας προς το άρμα που βρίσκεται πίσω του. Δύο οπλίτες με τις ασπίδες τους προφυλλάσσουν τον Θησέα από τους συγγενείς της Ελένης. Πιθανολογείται πως είναι ο Πειρίθους και ο Φόρβας. Η Ελένη με χιτώνα και ιμάτιο και τα πόδια της να αιωρούνται κουνά τα χέρια της απελπισμένη.

Στον ώμο του αγγείου εικονίζεται σκηνή μάχης ανάμεσα σε τέσσερις οπλίτες. Στο κέντρο της σύνθεσης βρίσκεται η Αθηνά και στα άκρα δύο νέες.

 

Ομάδα του Λέαγρου

 

Ομάδα του Λέαγρου

 

Πηγές: Cabinet des Medailles, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive