ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ομάδα του Λέαγρου, Διόνυσος και Αριάδνη


 

Υδρία ύψος 58 εκ., περ. 520-510 π.Χ., Παρίσι, Cabinet des Medailles, 257

 

Στη μία όψη του αγγείου εικονίζονται σε μετόπη ο Διόνυσος και η Αριάδνη. Και οι δύο κάθονται σε θρόνο και είναι στραμμένοι προς τα άλογα ενός άρματος που πλησιάζει. Και οι δύο φορούν στεφάνι κισσού. Κλαδί κισσού κρατά και ο Διόνυσος, τα κλαδιά του οποίου γεμίζουν το αγγείο. Μπροστά από το ζεύγος μια Μαινάδα φορώντας νεβρίδα κρατά κρόταλα. Πίσω τους ένας ιθυφαλλικός Σάτυρος προσπαθεί να ανασηκώσει Μαινάδα.

Στον ώμο του αγγείου εικονίζονται δύο άρματα. Οι ηνίοχοι, με άσπρο χρώμα, έχουν στην πλάτη την ασπίδα τους. Ανάμεσά τους κάθεται σε δίφρο οκλαδία γενειοφόρος με σκήπτρο στο χέρι. Η παράσταση συμπληρώνεται από ένα σκύλο μπροστά στα άλογα του κάθε άρματος.

Το αγγείο αποδίδεται επίσης στον Ζωγράφο της Αυγής στην Ομάδα της Αντιόπης, στον Ζωγράφο των Σεβρών 100

 

Ομάδα του Λέαγρου

 

Ομάδα του Λέαγρου

 

Πηγές: Cabinet des Medailles, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive