ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ομάδα του Λέαγρου, Φτερωτή Αθηνά


 

Όλπη ύψος 22,5 εκ., διάμετρος 12,5 εκ., περ. 520-510 π.Χ., Παρίσι, Cabinet des Medailles, 260

 

Σε μια ασυνήθιστη σύνθεση παρουσιάζεται η Αθηνά με φτερά να ίπταται πάνω από τη θάλασσα μεταφέροντας νεκρό ήρωα.

 

Ομάδα του Λέαγρου

 

Πηγές: Cabinet des Medailles, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive