ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ομάδα του Λέαγρου, Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς, Ηρακλής - Αμαζονομαχία


 

Αμφορέας τύπου Α ύψος 61 εκ., διάμετρος 38,2 εκ., περ. 520-510 π.Χ., Madrid, Museo Arqueologico Nacional, 10918

 

Στην α' πλευρά του αγγείου εικονίζονται ο Αχιλλέας και ο Αίαντας καθώς παίζουν πεσσούς με την παρουσία της Αθηνάς.

Περισσότερες παραστάσεις του θέματος θα βρεις εδώ.

Στη β' πλευρά εικονίζεται ο Ηρακλής να μάχεται εναντίον των Αμαζόνων.

 

Ομάδα του Λέαγρου

 

Ομάδα του Λέαγρου

 

Πηγές: Madrid, Museo Arqueologico Nacional, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive