ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ομάδα του Λέαγρου, Αναχώρηση πολεμιστή


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 40,64 εκ., περ. 520-510 π.Χ., Los Angeles Country Museum of Art, M.82.77.9

 

Στην α' πλευρά του αγγείου εικονίζεται αναχώρηση πολεμιστή.

 

Ομάδα του Λέαγρου

 

Πηγές: Los Angeles Country Museum of Art, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive