ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ομάδα του Λέαγρου, Απόλλωνας και Άρτεμη


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 40,64 εκ., περ. 520-510 π.Χ., Museo Archeologico Nazionale di Firenze, 3857

 

Στην α' πλευρά του αγγείου εικονίζεται ο Απόλλωνας ως κιθαρωδός και η Άρτεμη κάτω από τα κλαδιά φοινικιάς, υποδηλώνοντας έτσι τη Δήλο, τον τόπο όπου η μητέρα τους Λητώ τους γέννησε κάτω ακριβώς από μια φοινικιά.

 

Ομάδα του Λέαγρου

 

Πηγές: Cultura Italia, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive