ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Πριάμου, Απόλλωνας κιθαρωδός, Αριάδνη, Διόνυσος, Ερμής


 

Αμφορέας τύπου Α ύψος 44,45 εκ., περ. 510-500 π.Χ., βρέθηκε στο Βούλτσι, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1843,1103.48 / B259

 

Στην α' πλευρά εικονίζεται ο Απόλλωνας ως κιθαρωδός ανάμεσα σε Νύμφες.

Στην άλλη πλευρά ο Ερμής οδηγεί τον Διόνυσο, που κρατά κάνθαρο και κλαδί αμπέλου, και την Αριάδνη.

 

Ζωγράφος του Πριάμου

 

Ζωγράφος του Πριάμου

 

Πηγές: Βρετανικό Μουσείο, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive