ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Πριάμου, Ερμής, Εστία, Αθηνά, Ηρακλής, Απόλλωνας, Άρτεμη, Διόνυσος, Αριάδνη, Έριδα


 

Υδρία ύψος 57,15 εκ., περ. 525-510 π.Χ., βρέθηκε στο Βούλτσι, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1836,0224.84 / B345

 

Στο σώμα του αγγείου εικονίζονται δύο ομάδες θεοτήτων. Αριστερά εικονίζονται ο Ερμής με την Εστία και απέναντί τους βρίσκονται η Αθηνά και ο Ηρακλής. Δεξιά η Άρτεμη και ο Απόλλωνας ως κιθαρωδός έχουν αντίκρυ τους τον Διόνυσο και την Αριάδνη.

Στον ώμο εικονίζεται η Έριδα ανάμεσα σε δύο τέθριππα άρματα.

 

Ζωγράφος του Πριάμου

 

Πηγές: Βρετανικό Μουσείο, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive