ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Ράικροφτ (Rycroft), Διόνυσος-Απόλλωνας-Ερμής, Διαμάχη Ηρακλή Απόλλωνα για το δελφικό τρίποδα


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 42,8 εκ., περ. 510 π.Χ. Βουδαπέση, mfa, 50.612

 

Στη μια πλευρά του αγγείου ο Διόνυσος με κάνθαρο, ο Απόλλωνας ως κιθαρωδός και ο Ερμής.

Στην άλλη πλευρά του αγγείου εικονίζεται η διαμάχη του Ηρακλή και του Απόλλωνα για τον δελφικό τρίποδα ανάμεσα στην Άρτεμη και στην Αθηνά.

Περισσότερες παρόμοιες παραστάσεις θα βρεις εδώ.

 

Ζωγράφος του Ράικροφτ

 

Ζωγράφος του Ράικροφτ

 

Πηγές: Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive