ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Ράικροφτ (Rycroft), Ο Ηρακλής και ο ερυμάνθιος κάπρος, Διόνυσος-Μαινάδες


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 46 εκ., διάμ. 30,40 εκ., περ. 515-500 π.Χ. Μαδρίτη, Museo Arqueologico Nacional, 10914 / L72

 

Στη μια πλευρά του αγγείου εικονίζεται ο Ηρακλής να παρουσιάζει τον ερυμάνθιο κάπρο στον Ευρυσθέα που κρύβεται σε πίθο. Αριστερά η Άρτεμη και δεξιά η Αθηνά.

Στην άλλη πλευρά του αγγείου εικονίζεται ο Διόνυσος κρατώντας κάνθαρο και κλαδί αμπέλου ανάμεσα σε Μαινάδες με κρόταλα στα χέρια. Πίσω από τον Διόνυσο βρίσκεται μια κατσίκα.

 

Ζωγράφος του Ράικροφτ

 

Ζωγράφος του Ράικροφτ

 

Πηγές: Μαδρίτη, Museo Arqueologico Nacional, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive