ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Ράικροφτ (Rycroft), Διόνυσος-Μαινάδες, Σκηνή μάχης


 

Αμφορέας τύπου Β ύψος 40 εκ., περ. 515-500 π.Χ. Παρίσι, Cabinet des Medailles, 208

 

Στη μια πλευρά του αγγείου εικονίζεται ο Διόνυσος κρατώντας κέρας ανάμεσα σε Μαινάδες με κρόταλα.

Στην άλλη πλευρά του αγγείου εικονίζονται σε τέθριππο άρμα ηνίοχος και πολεμιστής, ενώ μπροστά από τα άλογα βρίσκεται ένας τοξότης.

 

Ζωγράφος του Ράικροφτ

 

Ζωγράφος του Ράικροφτ

 

Πηγές: Παρίσι, Cabinet des Medailles, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive