ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ομάδα Ε, Ανάκτηση Ελένης - Κωμαστές


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 37,1 εκ., περίπου 540 π.Χ., Νέα Υόρκη, met, 56.171.18

 

Στο σώμα της α' πλευράς του αγγείου εικονίζεται ο Μενέλαος να κρατά από το χέρι την Ελένη, οδηγώντας πίσω στη Σπάρτη. Αριστερά τους βρίσκεται ένα άλλο ζευγάρι σε παρόμοια στάση. Δεξιά ένας νέος.

Στο σώμα της β' πλευράς εικονίζονται κωμαστές.

 

Ομάδα Ε, Ανάκτηση Ελένης

 

Ομάδα Ε, Κωμαστές

 

 

Πηγή: Νέα Υόρκη, met