ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ομάδα Ε, Ηρακλής - Λιοντάρι της Νεμέας - Γηρυόνης


 

Αμφορέας ύψος 37,7 εκ., περίπου 540 π.Χ., Νέα Υόρκη, met, 56.171.11

 

Στη μια πλευρά του αγγείου εικονίζεται ο άθλος του Ηρακλή με το λιοντάρι της Νεμέας. Ο Ηρακλής, γυμνός, έχει σφίξει με το ένα του χέρι το λαιμό του λιονταριού και με το άλλο προσπαθεί να βυθίσει το ξίφος του στο λαιμό του. Σύμφωνα, βέβαια, με το μύθο ο Ηρακλής σκότωσε το λιοντάρι πνίγοντάς το με τα χέρια του.

Στη β' πλευρά ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον τρισώματο γίγαντα Γηρυόνη. Ο Ηρακλής, φορώντας κοντό χιτώνα και τη λεοντή και κρατώντας στο χέρι του ρόπαλο αντιμετωπίζει τον Γηρυόνη. Ανάμεσά τους κείτεται ο Ευρυτίωνας, ο βοσκός του Γηρυόνη, και ο σκύλος Όρθρος. Σύμφωνα με το μύθο ο Ηρακλής κατάφερε να σκοτώσει τον γίγαντα με τα βέλη του που ήταν βουτυγμένα στο αίμα της Λερναίας Ύδρας.

 

Ομάδα Ε, Ηρακλής - Λιοντάρι της Νεμέας

 

Ομάδα Ε, Ηρακλής - Γηρυόνης

 

 

Πηγή: Νέα Υόρκη, met