ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Άμαση, Πολεμιστής ανάμεσα σε νέους


 

Αμφορέας τύπου Β 550-525 π.Χ. ύψος 30 εκ., Παρίσι, Λούβρο, F 26

 

Α' όψη: Πολεμιστής ανάμεσα σε νέους, ο ένας με φτερά (ο Ζύθος;).

Β' όψη: Ένας νέος πλησιάζει κάποιο ενήλικα προσφέροντάς του ένα λαγό.

 

Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη, Ζωγράφος του Άμαση, αμφορέας τύπου Β

 

Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη, Ζωγράφος του Άμαση, αμφορέας τύπου Β

 

 

 

Πηγή: Μουσείο του Λούβρου