ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Κατηγορία της Αθήνας 581, Οπλίτες


 

Οινοχόη ύψος 23,3 εκ. περίπου 500-480 π.Χ., Λονδίνο Βρετανικό Μουσείο, 1772,0320.394/Β 576

 

Πομπή οπλιτών. Φέρουν περικνημίδες, περικεφαλαία, δόρατα και ασπίδες. Μία απ' αυτές αποδίδεται με λευκό χρώμα.

 

Κατηγορία της Αθήνας 581

 

Πηγές: Νέα Υόρκη, met