ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Κατηγορία της Αθήνας 581, Διαμάχη Ηρακλή-Απόλλωνα για τον δελφικό τρίποδα


 

Λήκυθος ύψος 21,8 εκ. περίπου 500-475 π.Χ., Νέα Υόρκη, met, 46.129.1

 

Ο αγένειος Ηρακλής από τα αριστερά και ο Απόλλωνας από δεξιά ερίζουν για το δελφικό τρίποδα.

 

Κατηγορία της Αθήνας 581

 

Πηγές: Νέα Υόρκη, met