ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Βερολίνου, Ηρακλής και Νηρέας


 

Υδρία ύψος 55,9 490 π.Χ., βρέθηκε στο Βούλτσι, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1843,1103.47 /Ε 162

 

Ο Ηρακλής φορώντας κοντό χιτώνα και τη λεοντή, οπλισμένος με σπαθί, τόξο και φαρέτρα έχει πιάσει και με τα δυο του χέρια το Νηρέα που προσπαθεί να τον αποφύγει.

Ο Νηρέας φοράει μακρύ χειριδωτό χιτώνα και ιμάτιο, ενώ κρατάει σκήτρο κι ένα ψάρι, που δηλώνουν ότι είναι μια θαλασσινή θεότητα. Έχει άσπρα γένια και μαλλιά, τα οποία στεφανώνουν ένα στεφάνι κόκκινου χρώματος. Μολονότι βαδίζει προς τα δεξιά, έχει γυρισμένο το σώμα του προς τα πίσω, για να δει τον Ηρακλή.

Τα μάτια με τον αρχαϊκό τρόπο.

Και οι δύο μορφές πατούν σε μια ζώνη με διακοσμητικά μοτίβα, όπου εναλλάσσονται δύο μαίανδροι με ένα τετράγωνο.

 

Ζωγράφος του Βερολίνου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Perseus δεσμός, Βρετανικό Μουσείο δεσμός