ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Οφθαλμού Bowdoin, Απόλλωνας, Άρτεμη, Λητώ


 

Αμφορέας ύψος 62 εκ. βρέθηκε στο Βούλτσι, περίπου 520-500 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1843,1103.87/E256

 

Στη μία πλευρά του αγγείου εικονίζεται ο Απόλλωνας, η Άρτεμη και η μητέρα τους Λητώ.

Η Λητώ διακρίνεται αριστερά φορώντας χιτώνα, ιμάτιο και στα μαλλιά σάκκο. Παρόμοια αμφίεση έχει και η Άρτεμη στα δεξιά. Στο κέντρο, ο Απόλλωνας παριστάνεται ως κιθαρωδός, φορώντας χιτώνα και ιμάτιο και χτυπώντας με το πλήκτρο τις χορδές της κιθάρας του. Χαμηλότερα διακρίνονται ένα ελάφι και ένας πάνθηρας. Δίπλα στον Απόλλωνα διακρίνεται η επιγραφή APOΛΛONOΣ.

Η άλλη πλευρά διακοσμείται με τρεις αθλητές. Στα αριστερά ένας δισκοβόλος, στο κέντρο ακοντιστής και στα δεξιά πυγμάχος με τα στρόφια στα χέρια του. Γύρω από την κεντρική μορφή διακρίνεται η επιγραφή ΛΑΔΑMΑΣ KA ΛΟΣ, Φ]άϋλλος

 

Ζωγράφος του Οφθαλμού Bowdoin, Απόλλωνας, Άρτεμη, Λητώ

 

Ζωγράφος του Οφθαλμού Bowdoin, Απόλλωνας, Άρτεμη, Λητώ

 

Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός