ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Διόσφου, Η Ηώς μεταφέρει τον Μέμνονα


 

Λήκυθος ύψος 22,2 διάμετρος 7,7 περίπου 500 π.Χ., Νέα Υόρκη, met, 24.97.29

 

Στη μια όψη του αγγείου εικονίζεται η Ηώς να μεταφέρει μακριά από τη μάχη το σκοτωμένο από τον Αχιλλέα γιο της, το Μέμνονα. Χρησιμοποιείται η τεχνική Six. Δες και εδώ.

 

Ζωγράφος του Διόσφου, Ηώς-Μέμνων

 

Πηγές: Νέα Υόρκη, met