ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Επίκτητος, Έφιππος νέος - Σειληνοί


 

Οφθαλμωτή κύλικα τύπου Α δίγλωσση, ύψος 14 εκ. διάμετρος 30,5 εκ. 520-500 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1842,0407.23 / Ε3

 

Στο μετάλλιο του εσωτερικού εικονίζεται μελανόμορφος στεφανωμένος έφιππος νέος. Φοράει κοντό χιτώνα και μανδύα. Κρατάει δύο δόρατα. Διακρίνεται η επιγραφή του κεραμέα: ΗΙΣΧΥΛΟΣ ΕΠΟΙΗΣΕΝ

 

Επίκτητος

 

Στο εξωτερικό ανάμεσα στους οφθαλμούς ερυθρόμορφοι Σειληνοί στεφανωμένοι με κισσό.

 

Επίκτητος

 

Στη φωτογραφία εικονίζεται στεφανωμένος με κισσό Σειληνός που κρατάει στο ένα χέρι του ασπίδα και στο άλλο ρυτό. Διακρίνεται η επιγραφή ΕΠΙΚΤΕΤΟΣ, που συνεχίζεται στη β' πλευρά.

 

Επίκτητος

 

Ανάμεσα σε ανθέμια και οφθαλμούς ένας στεφανωμένος με κισσό Σειληνός που κρατάει στο χέρι του τριφυλλόσχημη oινοχόη και με το άλλο τρομπέτα. Διακρίνεται η επιγραφή: ΕΓΡΑΦΣΕΝ

 

Επίκτητος

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Perseus δεσμός, Βρετανικό Μουσείο δεσμός