ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Ερμαίου, Μαινάδα


 

Κύλικα ύψος 7,2 εκ., διάμετρος 19,2 εκ. 520-510 π.Χ., Boston mfa, 95.33

 

Στο εσωτερικό της κύλικας μια Μαινάδα χορεύοντας κατευθύνεται προς τα αριστερά, έχοντας γυρίσει το πάνω μέρος του κορμιού και κοιτώντας στην αντίθετη κατεύθυνση. Κρατάει στα χέρια της κρόταλα. Πάνω από τον χιτώνα φοράει δέρμα ζώου που δένει σε κόμπο στο στήθος της με τα πόδια του ζώου. Στο κεφάλι μια ταινία συγκρατεί τα μαλλιά της. Το μάτι με αρχαϊκό τρόπο. Ο χιτώνας καταλήγει σε διπλή άκρη. Διακρίνεται η επιγραφή του κεραμέα Καχρυλίωνα, ΧΑΧΡΥΛΙΟΝ ΕΠΟΙΕΣΕΝ.

 

Ζωγράφος του Ερμαίου

 

Ζωγράφος του Ερμαίου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Perseus δεσμός Boston, mfa δεσμός